OTEVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA OD ÚTERÝ 19.01.2021

Od úterý 19.01.2021 bude opětovně otevřen SDO Bystřice pro veřejnost. Otevírací doba SDO bude dle platného zimního režimu. 

Upozornění: 

ZCELA BEZ VYJÍMEK JE POVINNOST PRO VŠECHNY  MÍT PO CELOU DOBU POBYTU V AREÁLU ZAKRYTÁ ÚSTA ROUŠKOU NEBO RESPIRÁTOREM. Pro všechny uživatele SDO platí povinnost se řídit pokyny obsluhy sběrného dvora. V případě většího množství uživatelů může být umožněn vstup pouze jedné osobě nebo jednomu vozidlu z důvodu omezení kontaktu. Toto bude řešeno regulací obsluhy nebo závorou u vjezdu a výjezdu. Do prostor SDO nebude vpuštěn uživatel nebo vozidlo pokud nebude dodržena striktní podmínka zakrytých úst.  

Prosíme o zvážení vaší návštěvy, pokud trpíte příznaky respiračních onemocnění nebo máte podezření na nákazu COVID – 19. 

Všechna tato opatření jsou přijata k eliminaci možnosti rozšíření nákazy mezi zaměstnance Služeb Bystřice. Tato nákaza by následně mohla způsobit omezení všech poskytovaných služeb od odklízení sněhu a náledí , přes provoz SDO až po zabezpečení běžného svozu tříděného odpadu a úklidu města a jeho částí.

Děkujeme, že naše omezení chápete a respektujete.