Objemný odpad

Dobrý den,

Vzhledem ke kapacitním omezením skládky Přibyšice respektujte prosím následující:

Dřevo se nebere !!!!!!!

Nábytek s obsahem dřevotřísky, laťovky, sololitu a pod. se přijímá pouze v plošných dílech do velikosti max. 1 x 1 m a platí nadále v množství max. 1 malý vozík – nemovitost/rok. Sedačky -rozsekat a vytřídit.

bohužel stále trvá nemožnost příjmu objemného odpadu do sběrného dvora. Je to způsobeno kapacitou skládky. Jediná možnost je, že tento odpad bude přivezen v plošných dílcích do velikosti 100 x 100 cm.

Pokud z podstaty charakteru odpadu není možné jej takto upravit, je nutné ho odvézt na skládku do Votic a zde ho individuálně zlikvidovat dle ceníku příslušné skládky.

Tato omezení platí do odvolání !!!!