BIO odpad

FORMULÁŘ „Smlouva o zápůjčce nádoby na BIO odpad“ najdete na konci stránky

Od 1.1.2024 je možné ušetřit na svozu komunálního odpadu díky oddělenému svozu BIO odpadu. 

Požádejte si o zapůjčení nádoby na BIO odpad. Tím snížíte množství vyprodukovaného komunálního odpadu, který končí na skládce a zároveň si uvolníte místo ve vaší nádobě. Díky tomu si můžete snížit četnost svozu nebo zmenšit velikost své svozové nádoby na směsný komunální odpad dle které se určuje výše místního poplatku. Zároveň tím pomůžete docílit zvýšení, zákonem po obcích požadované, vytříděnosti komunálního odpadu. 

Kolik Vás to bude stát? 

Zapůjčení nádoby na Bio odpad (120l nebo 240l) a její vývoz je zahrnutý v poplatku za svoz komunálního odpadu. 

Co pro to máte udělat? 

  1. Níže stáhnout a předvyplnit formulář „Smlouvu o zápůjčce nádoby na BIO odpad“ (Smlouva musí být vedena na osobu a čp, na kterou je registrována nádoba na komunální odpad). Formulář si můžete také vyzvednout ve sběrném dvoře nebo na podatelně Městského úřadu Bystřice.
  2. Vyplněný formulář zaslat na adresu info@tsbystrice.cz (do předmětu e-mailu uveďte „BIO nádoba“) nebo osobně doručit do sběrného dvora.
  3. Následující týden bude připravena Vaše nádoba k vyzvednutí ve Sběrném dvoře, kde podepíšete smlouvu a převezmete nádobu. Nádobu je možné vyzvednout v otevírací době sběrného dvora a v úředních hodinách správy hřbitovů 

Jak bude probíhat svoz? 

Svoz bude probíhat od března do listopadu – 1x za 14 dní, dle platného svozového kalendáře. Je možné že v návaznosti na množství objednaných nádob bude kalendář v průběhu roku upraven.

Co do nádoby patří a nepatří? 

Patří tam odpad z kuchyně rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, spadané ovoce, tráva,. Listí, piliny, shrabky ze záhonů, pokojové a řezané květiny, zemina z květináče, odpad z řezu keřů a stromů, skořápky ořechů a vajec, sedliny z kávy a čaje. Naopak tam nepatří tekuté zbytky potravin (nápoje, oleje), živočišné zbytky potravin (maso, kosti, vařené jídlo), pleny, obvazy, plastové kelímky, sáčky, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a jiné odpady.