SBĚRNÝ DVŮR

Do sběrného dvora lze přivézt všechen odpad pocházející z domácností mimo materiálu toxické povahy a biologicky závadného materiálu. 

Stavební odpad a sutě lze přivézt pouze po předchozí telefonické dohodě a je ve všech případech zpoplatněn v hotovosti na místě. Cena za příjem tohoto odpadu je na vyžádání. Bez předchozí dohody není možné tyto druhy materiálu přijmout z důvodu kapacity sběrných nádob k tomu určených. 

Sběrný dvůr umožňuje v současné chvíli třídit tyto odpady:

papír, plast, kovy, lehké kovy, nebezpečný odpad, vysloužilé elektrozařízení, baterie a akumulátory, zářivková a výbojková svítidla, tonery z laserových tiskáren, bioodpad a pneumatiky.
Pro všechny druhy výše uvedených odpadů jsou na sběrném dvoře umístěny speciální nádoby, kontejnery nebo oddělené kontejnery.  

Množství odpadu je omezeno na max. 1 malý vozík za osobní automobil na č.p. nemovitosti a rok, která
má zaplacen svoz odpadů ve správní oblasti Bystřice.

Sběrný dvůr nebere!

Veškerý odpad ze stavební činnosti, lepenky, asfaltové pásy, Bitumen, použité dřevo ze zahrad (různé dělící stěny, králíkárny, kolny, zábrany, shnilé
palivové dřevo), betony z chodníčků, materiál a odpad z výdělečné činnosti fyzických a právnických osob, nespecifikovaný chemický odpad, laboratorní chemie, použitý zdravotnický materiál, kafilérní odpad, pneumatiky z automobilů nad 3,5t, průmyslové zboží, peří, kůže.

Tento odpad je třeba uložit přímo na skládku nebo do průmyslové sběrny odpadů k tomu určených.

V případě nesrovnalostí s určením odpadu je třeba toto konzultovat na Sběrném dvoře se skladníky nebo vedoucím.

Při uložení odpadu se musí občan prokázat občanským průkazem z důvodu evidence odpadů a zjištění zda je trvale hlášen v katastru města Bystřice.

Ve sběrném dvoře lze odevzdat pneumatiky. Tento odpad je limitován 4 ks pneu, maximálně do rozměru pneu osobního automobilu, za rok.

Při ukládání odpadu je třeba respektovat pokyny obsluhy sběrného dvora. Informace o možnosti uložení odpadu, dostupné kapacitě a možnosti odvozu jsou k dispozici na telefonu 733 101 051.

 

Otevírací doba  

Zimní období ( od 1.11 do 31.3.)

 úterý    12:00 – 16:00
 čtvrtek    12:00 – 16:00
 sobota  9:00 – 12:00

Letní období  (od 1.4. do 31.10.)

 pondělí  8:00 – 11:30  12:00 – 15:30
 úterý  8:00 – 11:30  12:00 – 15:30
 středa  8:00 – 11:30  12:00 – 17:30
 čtvrtek  8:00 – 11:30  12:00 – 15:30
 pátek  8:00 – 11:30  12:00 – 15:30
 sobota  9:00 – 12:00  

Lokace sběrného dvora :
Bystřice 25751, Pod Barevnou 505