KONTAKTY

SLUŽBY BYSTŘICE u Benešova

Sídlo:
Dr. E. Beneše 25
257 51 Bystřice u Benešova

Centrála – sběrný dvůr  tel: (+420) 317 793 286
Pod Barevnou 505
257 51 Bystřice

IČ : 257 777 69
DIČ : CZ25777769

kontaktní osoby:

Centrální kontakt – správa sběrného dvora
tel: (+420) 733 101 051, email – info@tsbystrice.cz

Jan Kráčmera – ředitel společnosti
tel: (+420) 601 390 466, email – jan.kracmera@tsbystrice.cz

Ing. Tomáš Semrád – jednatel společnosti
tel: (+420) 731 440 426, email –  tomas.semrad@tsbystrice.cz

Michal Hodík – jednatel společnosti
email – michal.hodik@mestobystrice.cz