TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA BYSTŘICE u Benešova

Pro katastr města Bystřice zajišťujeme svoz a následnou likvidaci tříděného odpadu.

Dále zajišťujeme opravy a údržbu veřejných ploch, městského mobiliáře a ostatní potřeby města v souvislosti s technickým zázemím města. Je prováděna letní a zimní údržba komunikací a chodníků. Údržba veřejné zeleně na katastru Bystřice je prováděna s využitím traktorových sekaček, křovinořezů, plotostřihů a motorových pil. Zároveň jsou služby vybaveny svozovým vozidlem s kontejnerovým nosičem a hydraulickou rukou. Nově bylo zavedeno do užívání multifunkční vozidlo Bonetti.
Pro další použití máme k dispozici traktor s neseným příslušenstvím. Traktor je primárně používán na údržbu komunikací a to v zimním období s využitím sněhové radlice a v letním období s využitím vyžínačem příkopů.

Naše služby jsou primárně určeny pro technické zajištění potřeb města a jeho občanů.

Zajišťujeme správu a údržbu hřbitovů. Součástí jsou i služby hrobníka a asistence při hloubení a odkrývání hrobů a hrobek.